Manifest TCITxI pel català

Manifest de l’Assemblea Sectorial de l’ANC de Traductors, Correctors, Intèrprets i Transcriptors

Defensem la independència perquè defensem el català

 

La traducció, la correcció, la interpretació i la transcripció són activitats de mediació lingüística que demanen una implicació molt personal, podríem dir que total. La llengua és una de les expressions més profundes de la identitat humana.

Les nostres professions comporten endinsar-se, a partir del català, en un altre idioma, o en més d’un, o bé arribar, a partir d’altres idiomes, al català. Treballem en la relació recíproca que s’estableix entre aquests o bé aprofundim en la llengua pròpia, en les formes d’expressar-se que té l’idioma, oralment i per escrit, o en la manera correcta d’entendre la nostra llengua, o les diferents llengües, quan les qui enraonen són unes altres persones.

A partir de les premisses anteriors, aquest coŀlectiu de professionals, unit en una mateixa assemblea sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana,

MANIFESTEM

  • Volem que el català, la nostra llengua pròpia, parlada per més de nou milions de ciutadans a Catalunya (incloent-hi Catalunya Nord), Andorra, el País Valencià, les Illes Balears, l’Aragó oriental, l’Alguer (Sardenya) i el Carxe (Múrcia) tingui al seu darrere un suport institucional fort, que no depengui de tercers, i sigui valorat en igualtat de condicions amb totes les altres llengües del món.
  • Ara com ara, considerem que només amb la independència política respecte a Espanya podrem garantir que aquest desig nostre sigui respectat i que les nostres decisions en matèria lingüística siguin aplicades sense condicionants externs.
  • Encara més: considerem que la independència de Catalunya és una condició imprescindible, primer de tot, per a la mateixa supervivència de la nostra llengua; segonament, la independència serà el punt de partida per a refermar, llavors des d’una voluntat sobirana, que la llengua catalana és no sols acollidora i dialogant, com ho ha estat sempre, sinó capaç d’acréixer el seu prestigi internacional en poc temps per mèrits propis, fins ara apagats per una mordassa que no la deixava expressar-se amb tota llibertat i que relativitzava, o fins i tot escanyava, sempre que podia els nostres intents de progressar.
  • En conseqüència, fem una crida a professionals de la llengua i a altres coŀlegues de sectors relacionats, a associacions de totes les àrees lingüístiques, a mestres i a estudiants i, en general, a tothom que estimi, valori i vulgui defensar l’idioma català, que s’uneixin a nosaltres i mostrin un suport ferm al procés d’independència de Catalunya, i que, fins que no aconseguim aquest objectiu, hi coŀlaborin activament fent-se’n ressò allà on treballen i allà on viuen.
  • La nostra llengua, en aquest camí que tenim al davant, llarg o curt, només en pot sortir reforçada.

Barcelona, 3 de novembre del 2014