La traducció coherent de les lleis catalanes és de vital importància

Dr. Mark B. McNaught

[original version in English]

Després de repassar i revisar les traduccions a l’anglès de nombrosos documents del Govern català, entre els quals el Llibre blanc sobre la transició nacional, em sembla evident que moltes no són prou comprensibles per als parlants nadius d’anglès.

Que les persones de bona voluntat que viuen a l’estranger tinguin la capacitat d’entendre clarament les raons de la independència catalana és de vital importància per a la legitimitat del referèndum i, en última instància, per al reconeixement internacional de la independència. També serà important de cara a la redacció de la constitució catalana i l’estructura del sistema legal, perquè permetrà que siguin objecte d’escrutini i revisió a escala internacional.

És amb aquest esperit que he repassat les traduccions a l’anglès de diversos textos catalans, i els he reescrit perquè siguin més comprensibles. L’exemple següent és una traducció d’una part de la Resolució 479/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, del gener de 2014, seguida d’una traducció reformulada.

Original text

English Translation

Correction to English Translation

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de potenciar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i de reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva.

Throughout their history, the people of Catalonia have expressed the will to govern themselves, with the goal of promoting the progress, welfare and equal opportunities of citizens and strengthening their own culture and collective identity.

Throughout Catalonia’s history, its people have aspired to self-governance, both to promote the progress, welfare and equality of its citizens, as well as to strengthen Catalan culture and collective identity.

Aquesta voluntat s’ha expressat en l’actual període democràtic d’acord amb el marc constitucional i estatutari, que ha permès la recuperació de les institucions d’autogovern i d’un important espai d’autonomia política i administrativa.

This will has been expressed in the current democratic period in accordance with the constitutional and statutory framework, permitting the recovery of self-government institutions and a large area of political and administrative autonomy.

In the current democratic era (since 1978) this aspiration has been expressed within the prevailing constitutional and statutory framework, enabling the re-establishment of self-governing institutions and broad political and administrative autonomy.

Els darrers anys la majoria de forces polítiques i socials catalanes ha impulsat mesures de transformació profunda del marc polític i jurídic de Catalunya, la més important de les quals va ésser la reforma de l’Estatut impulsada pel Parlament l’any 2005. Però aquest procés no va reeixir a causa de les dificultats posades des d’institucions estatals i, molt especialment, a causa de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que va barrar el pas a l’evolució del marc polític i jurídic de Catalunya en els termes que estableix l’Estatut del 2006, aprovat per les Corts Generals i referendat pel poble de Catalunya.

In recent years the majority of Catalan political and social forces have promoted measures of profound transformation of the political and legal framework of Catalonia, the most important of which was the reform of the Statute of Autonomy of Catalonia passed by the Parliament of Catalonia in 2005. However, this process was unsuccessful because of the difficulties created by institutions of the Spanish State and, in particular, because of Sentence 31/2010 of the Spanish Constitutional Court, which barred the way to the evolution of the political and legal framework of Catalonia under the terms established by the 2006 Statute, approved by the Cortes Generales (Spanish Parliament) and by the people of Catalonia in a referendum.

Recently, a majority of Catalan political and social forces have sought to profoundly transform the political and legal framework of Catalonia, most importantly by the reform of the Catalan Statute of Autonomy driven by the Catalan Parliament in 2005. However, this process was obstructed by the Spanish State, especially by Spanish Constitutional Court ruling 31/2010 impeding the development of the Catalan political and legal framework of the 2006 Statute. This had been approved by the Cortes Generales (Spanish Parliament), and by the Catalan people in a referendum.

Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010, de l’11 de setembre de 2012 i de l’11 de setembre de 2013 van ésser una expressió clara del rebuig de Catalunya al menysteniment de les decisions de les seves institucions i dels seus ciutadans i van obrir una nova dimensió de les aspiracions nacionals.

Mass demonstrations on 10 July 2010, 11 September 2012 and 11 September 2013 were a clear expression of Catalonia’s rejection of the disregard for the decisions of its institutions and its citizens, and opened a new dimension of national aspirations”.

In the mass demonstrations held on July 10, 2010, September 11, 2012 and September 11, 2013 in opposition to this decision, Catalans clearly rejected the actions taken against their institutions and citizens, and shed a new perspective on Catalan national aspirations.

Quantitativament, aquest extracte s’ha reduït de 225 a 190 paraules, mentre que s’ha augmentat el nombre de frases de 5 a 6. Qualitativament, la redacció i el fraseig s’ha reestructurat per donar més claredat a la traducció en anglès.

Al llarg de les traduccions, he canviat no només molts dels termes, sinó també l’estructura de les oracions, per reflectir més bé l’ús i l’estil de l’idioma anglès. Les llengües romàniques com el català i el francès tendeixen a emprar frases més llargues amb més subordinades, que quan es tradueixen a l’anglès es fan sovint difícils de seguir i entendre. En molts casos, les frases llargues s’han dividit en frases més curtes i l’ordre de la subordinació s’ha canviat de manera que la lectura hi guanyi, sense deixar de ser fidel a l’original i en alguns casos aclarint-ne el significat.

La meva posició sobre l’escriptura concisa està molt informada per l’obra de George Orwell Politics and the English language. Una de les seves regles cardinals per a l’escriptura efectiva és usar la paraula més senzilla possible i eliminar qualsevol paraula innecessària o supèrflua, per reduir la frase al seu significat essencial.

Un altre fenomen que redueix la claredat d’algunes traduccions és l’ús dels negatius dobles, o altres estructures lingüístiques que enfosqueixen el significat. Tot seguit, un altre extracte pres de la mateixa resolució de 2014:

Original text

English Translation

English Translation, expressed more concisely:

A més, tractant-se d’un referèndum consultiu i d’àmbit territorial autonòmic, no ens trobem amb un cas en què la naturalesa de la matèria faci inaplicable l’article 150.2 de la Constitució.

In addition, a consultative referendum in a territorial area corresponding to an autonomous community is not a case in which the nature of the subject makes Article 150.2 of the Constitution inapplicable.

Moreover, Article 150.2 of the Spanish Constitution is not applicable, given that it is a consultative (non-binding) referendum within a specified territory of an autonomous community.

Aquest extracte també il·lustra la inconsistència ocasional en la terminologia. En llegir tot el text, els termes ‘referèndum’, ‘consulta’ i ‘referèndum consultiu’ ‘sobre el futur polític de Catalunya’ s’utilitzen indistintament i no s’aclareixen les diferències de significat.

Són només uns quants exemples de com les traduccions a l’anglès de les lleis catalanes poden ser perfeccionades. És comprensible que algunes traduccions puguin tenir errors i inconsistències, perquè també hi ha traduccions al castellà i al francès i pot no haver-hi prou recursos disponibles perquè un parlant natiu revisi totes les traduccions i en verifiqui la precisió.

Sigui com sigui, abans i després del referèndum sobre la independència, les lleis tindran un perfil molt més elevat, i és vital que les traduccions, especialment les angleses, siguin de la precisió i la qualitat més altes. Per injust que pugui semblar, hi ha qui jutja la seriositat del moviment independentista a través de la qualitat de les traduccions a l’idioma anglès. Els meus amics catalans de parla anglesa sovint fan ganyotes en llegir la premsa catalana en anglès quan troben errors en els articles, i dubten de la competència del traductor i de la qualitat de la informació. Per injust que sigui, això repercuteix negativament en el moviment independentista en el seu conjunt. A més, es tracta d’una oportunitat perduda per transmetre amb claredat les raons de la independència de Catalunya a un públic més ampli. Si les persones de bona voluntat arreu del món han de comprendre i donar suport a la independència de Catalunya, el Parlament en particular només ha d’emetre textos traduïts amb la màxima precisió.

Amb el temps, seria beneficiós revisar totes les traduccions de lleis catalanes i el lloc web del Parlament, i de reunir les lleis de manera coherent en un corpus de legislació catalana. A més, s’ha d’elaborar un glossari de termes legals catalans, similar a Black’s Law dictionary en anglès, als Estats Units. Les lleis han de ser redactades amb claredat, amb termes legals definits amb precisió, perquè puguin ser degudament respectades.

Al cap i a la fi, hom pot aprendre molt d’altres sistemes legals per informar més bé la jurisprudència catalana a mesura que es desenvolupi. Poder oferir la Constitució catalana i el sistema legal en un anglès coherent permetrà obrir-la a l’escrutini i el desenvolupament acadèmic internacionals, sobretot per evitar els problemes estructurals que afecten altres sistemes legals monolingües.

Per exemple, el sistema jurídic dels Estats Units està contingut al codi dels Estats Units, en dotzenes de llibres que abasten dècades. Sovint, les revisions de les lleis anteriors es fan a través d’esmenes aprovades en lleis posteriors, especificant els canvis de paraules del text original. Quan es llegeix la revisió, és impossible de desxifrar el significat sense fer referència a la llei anterior, i fins i tot quan la llei s’ha reconstruït conceptualment el significat sovint continua essent ambigu i subjecte a interpretacions ben diverses.

A més, hom podria millorar molt el procés de redacció, perquè els catalans tenen l’oportunitat d’aprendre dels impediments estructurals existents en els sistemes legals d’altres països i desenvolupar-ne un que asseguri els drets i les llibertats individuals i l’accés universal a la llei. Requerir que les lleis siguin clarament escrites en llenguatge corrent i organitzar-les de forma coherent al corpus de les lleis catalanes faria molt per aconseguir aquest objectiu.

Al cap de tres segles de domini de la jurisprudència espanyola, l’objectiu més important de la independència és assegurar el dret sobirà dels catalans d’adoptar i complir les seves pròpies lleis. Seria un malbaratament si el futur sistema jurídic català no es convertís en un model de legislació equitativa i igualitària. La producció de traduccions a l’anglès d’alta qualitat, i la revisió de les lleis aprovades anteriorment, haurien de ser parts integrals d’aquest procés.

Mark McNaught a TwitterEl Dr. Mark B. McNaught és maître de conférences (professor) en Dret, Filosofia i Civilització dels EUA a la Universitat de Rennes, Bretanya (França)

Traducció de l’anglès: Miquel Strubell