Caterina de Mesvici

by

(Conversa entre dos traductors afectats d’una agitació deguda a un mal físic o moral, a una cosa que despacienta fortament, a les punyides d’un desig violent.) Boix Pitarra Mon pare ens llevava cada… Continua llegint