Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència

Una Catalunya independent seria viable econòmicament. Hi ha un ampli consens en què el fet que Catalunya esdevingui un estat independent li aportaria avantatges i un benestar més gran.

La Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya dóna respostes a preguntes que ens fem sobre la viabilitat i les implicacions econòmiques de la Catalunya independent. Un 71,1% dels col·legiats que han respost l’enquesta consideren que una Catalunya estat és ben viable. Encara més, un 72,8% dels col·legiats enquestats opinen que una Catalunya independent tindria un impacte positiu sobre l’economia.

Se’n presenta ara la versió anglesa, que us podeu descarregar directament des de la web de PROFIT editorial (i des de la imatge).

The Economy of Catalonia. Questions and answers on the economic impact of independence

El guany fiscal d’una Catalunya independent s’estima en 13.889 milions d’euros anuals de mitjana, que equival al 7,1% del PIB. Aquest guany s’obté mantenint l’actual estat del benestar, és a dir, considerant també la Seguretat Social. Per tant, Catalunya podria mantenir i fins i tot augmentar el nivell d’aquests serveis. Aquest guany fiscal generaria un efecte multiplicador en l’economia, ja que es podria dedicar a incrementar la despesa pública o a reduir el nivell impositiu, o les dues coses alhora.
Una Catalunya independent tindria unes finances més sòlides i sostenibles a llarg termini.
Les pensions dels jubilats i altres col·lectius són més sostenibles en una Catalunya independent que a la resta de l’estat espanyol, atès que la seva activitat econòmica fa que el nombre de cotitzants sigui elevat en relació als pensionistes, de manera que les cotitzacions cobririen el cost de les pensions.
Un boicot podria perjudicar les empreses catalanes que venen sobretot al mercat espanyol. De tota manera, caldria un dèficit d’una magnitud impensable per anul·lar l’efecte positiu que es donaria en l’àmbit fiscal. L’impacte es situa entre el 2-3% i es considera que seria una situació transitòria com totes les expressions d’aquesta naturalesa.

Per minimitzar les possibles conseqüències adverses tant per a Catalunya com per a Espanya, és clau que el procés es desenvolupi de forma pacífica, democràtica, negociada i amb voluntat de ser membre de la UE. Caldria reduir el temps d’incertesa, resolent el tema de la consulta als ciutadans de Catalunya quan abans millor. El diàleg constructiu, la negociació i el pacte, fins i tot per arribar a la independència, són imprescindibles per a protegir millor els interessos de totes les parts.