Més val prevenir que improvisar

Tal com van les coses –els nervis que traspuen les reaccions de l’aparell de l’estat espanyol així ho donen a entendre gairebé a diari– no és gens improbable que a Felip VI li tocarà l’honor de rebre les credencials de mans del primer ambaixador o ambaixadora de la República Catalana.

Foto: Rodolf Gimeno, 2013

Foto: Rodolf Gimeno, 2013

Com a preparació, fóra de recomanar als assessors reials que eixamplessin una mica el ventall de les seves fonts d’informació per donar-hi cabuda a dos clàssics que no els haurien de deixar indiferents: un, d’un català il·lustre, el doctor Trueta: The Spirit of Catalonia, que, publicat a l’Anglaterra del 1946 «amb la voluntat d’ajudar a situar Catalunya en l’escenari internacional durant els convulsos anys de la postguerra, denuncia la situació de Catalunya sota l’opressió franquista i fa un repàs extens de la història catalana, presentant-la de forma entenedora al públic anglosaxó» (presentació que sens dubte es pot fer extensiva amb profit al públic actual) -i aprofitant que l’obra és accessible al seti d’internet de l’Institut Ramon Llull (que justament enguany homenatja aquell insigne mallorquí universal, entre d’altres pare de la terminologia en català), els en recomanaria també la consulta-; l’altre, anterior (1936), de l’honorable periodista anglès John Langdon-Davies (autor prèviament de l’emotiu Dancing Catalans): Behind the Spanish Barricades (escrit amb la intenció de propiciar la intervenció del Regne Unit i França en la guerra incivil quina responsabilitat atribueix sense pal·liatius als insurrectes contra la legalitat vigent), on expressa la seva solidaritat pel progrés de les classes populars espanyoles, que, coneixedor de la realitat com a corresponsal sobre el terreny, troba oprimides pels interessos del que anomena «les forces del privilegi» –i on, amb entre d’altres unes primeres pàgines que descriuen escenes de l’1 de maig del 1936 a Madrid (evocadores de quadres de Goya), podran trobar claus subjacents que fornir a SM per millor entendre el present i preparar el futur més immediat–.

Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz