Mobilitzem el vot exterior

De cara a les eleccions del proper 27 de setembre s’impulsa la campanya per a mobilitzar el vot d’aquells catalans que resideixen a l’estranger. Cal saber que ara hi ha gairebé 200.000 catalans a l’estranger amb dret a vot. La seva participació serà decisiva.

Mobilitzem-nos! El vot exterior. 200.000 residents a l'estranger.

Cal que els catalans residents a l’exterior que encara no ho hagin fet s’inscriguin en el CERA o bé que ho facin al cens de residents temporals a l’estranger (ERTA), per tal que puguin exercir el seu dret a vot.

Ajudeu a fer difusió de la campanya. Compartiu aquesta imatge informativa a través del Telegram o el Whatsapp:

Vot exterior al Telegram i Whatsapp

Tota la informació a votexterior.cat (fullet informatiu a http://votexterior.assemblea.cat/MaquetaEleccions27public5Online.pdf).

NOMÉS POTS VOTAR DES DE L’ESTRANGER si estàs inscrit al Registre de Matrícula Consular (RMC) i, conseqüentment, estàs donat d’alta al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) o al Registre d’Espanyols Residents Temporalment Absents (ERTA).

Imprescindible

Consell de les Assemblees Exteriors de l’ANC
Assemblea Sectorial Cat-Ext