La Coronela i miquelets a la Diada

Aquesta Diada memorable de 2014, a la V, deuríem ser-hi tots. Alguns, a més de persones de lletra, són d’imatge i càmera. El nostre company, traductor, Jordi Mallol va fer una sèrie de fotografies durant els diversos actes realitzats durant el dia i es va topar amb una companyia de miquelets i prohoms pel Born:

Un miquelet al Born

Un miquelet al Born. 11 de setembre de 2014
foto: Jordi Mallol

Si cliqueu a l’enllaç de la fotografia, anireu a la galeria completa.

La Coronela de Barcelona al Born (foto: Jordi Mallol)

La Coronela al Born. 11 de setembre de 2014.
foto: Jordi Mallol

Els miquelets són els que no porten uniforme de color blau ni vermell, eren “guerrilers”; en canvi, la Coronela era tropa uniformada.