La campanya El País que Volem necessita ponents, dinamitzadors i relators

La campanya “El País que Volem” gira entorn de tres grans eixos: el web on tothom pot participar i consultar a fons els reptes i les propostes que s’hi van plantejant (elpaisquevolem.cat); els actes que es duran a terme per tot Catalunya de l’1 de setembre al 9 de novembre de 2014, i la presència als mitjans de difusió. El país que volem

Pel que fa als actes, per a debatre sobre diverses qüestions referents al país que volem construir entre tots, cada sectorial de l’ANC pot proporcionar-hi ponents i dinamitzadors especialitzats en el seu àmbit concret.

Què se’ns demana especialment a la sectorial ANC-Llengua?

Doncs que hi col·laborem com a relators, ateses les nostres aptituds lingüístiques, expressives, de síntesi, de correcció gramatical i estilística, i, tot això, amb plena objectivitat.

Què ha de fer un relator?

Assistir de voluntari a un o més actes organitzats per la campanya “El País que Volem” i recollir-ne els continguts que hi sorgeixen per garantir que totes les idees expressades puguin ser consultades i millorades en actes posteriors i guardades per fer-ne un ús futur.

Els voluntaris relators asseguraran que cap idea per a un país millor quedi oblidada, de manera que garanteixin el recull de les propostes que construiran la Catalunya que volem.

Com s’ha de fer de relator?

La tasca de relator necessita persones amb capacitat de síntesi i d’estructurar textos amb objectivitat, per no esbiaixar el discurs. En les properes setmanes s’oferirà formació a les persones interessades a ser relators,  i d’entre ells se seleccionarà els formadors de nous relators.

Per inscriure’t al projecte com a relator, accedeix aquí, on hauràs d’emplenar un senzill formulari o escriu directament a traductors@assemblea.cat.

Ens trobem en un moment històric en què els voluntaris, el voluntariat actiu i la nostra voluntat faran que siguem independents!

Moltes gràcies de tot l’equip d’“El País que Volem”.

 

 

Anuncis